POCINKOVANA i PVC BODLJIKAVA ŽICA

Bodljikavu žicu izra?ujemo od pocinkovane i PVC žice.
Obe vrste imaju istu namenu, a to je ograni?avanje pristupa objektima i imovini.
Tako?e se koristi za ogra?ivanje pašnjaka gde se želi ograni?iti kretanje krupne i sitne stoke.

U kombinaciji sa univerzal pletivom stvara barijeru visoke sigurnosti.

RASPON BODLJI 8cm, 10cm, 12cm, 15cm
PREČNIK PRESEKA / POCINKOVANA Ø 1,8 2.0 2.2 2,5
PREČNIK PRESEKA / PLASTIFICIRANA Ø 2.6 2,8 3.0 /
ODNOS DUŽINA / TEŽINA 1kg ~ 10 - 20m
bodljikava zica promet plus