POCINKOVANA i PVC BODLJIKAVA ŽICA

Bodljikavu žicu izrađujemo od pocinkovane i PVC žice.
Obe vrste imaju istu namenu, a to je ograničavanje pristupa objektima i imovini.
Takođe se koristi za ograđivanje pašnjaka gde se želi ograničiti kretanje krupne i sitne stoke.

U kombinaciji sa univerzal pletivom stvara barijeru visoke sigurnosti.

RASPON BODLJI 8cm, 10cm, 12cm, 15cm
PREČNIK PRESEKA / POCINKOVANA Ø 1,8 2.0 2.2 2,5
PREČNIK PRESEKA / PLASTIFICIRANA Ø 2.6 2,8 3.0 /
ODNOS DUŽINA / TEŽINA 1kg ~ 10 - 20m