farmer-pletivo-01

FARMER PLETIVO

Zbog izuzetno malog utroška materijala u ovom proizvodu, ovo pletivo nalazi primenu na mestima gde su potrebne velike dužine ograda a nije potrebna ograda velike čvrstoće.
Primenjuje se na pašnjacima, voćnjacima i drugim mestima vezanim za poljoprivredu.
Na donjem delu pletiva se nalaze kocke veće gustine, gde je potrebno sprečiti prolazak životinja i štetočina, dok se na gornjem delu nalaze velike kocke gde nije potrebna tako gusta fizička barijera.
VISINA PLETIVA X BROJ HORIZONTALNIH ŽICA X RAZMAK (cm)
100 x7 x 30
120 x8 x 30
DUŽINA ROLNE 50m i 100m
DEBLJINA ŽICE (mm) 2.0 2.5
DEBLJINA NOSEĆE ŽICE (mm) 1.8 , 2.0, 2.2, 2.5 2.2, 2.5, 3.2

PUTARSKO FARMER PLETIVO

Ova vrsta pletiva izrađena je od jako cinkovane žice sa minimalnim nanosom cinka od 200g/m2, usaglašene sa evropskom normom, i visine do 1600mm.
Nalazi primenu u putarskoj privredi kao zaštita autoputeva od ulaska divljači.