FARMER PLETIVO

FARMER PLETIVO

Zbog izuzetno malog utroška materijala u ovom proizvodu, ovo pletivo nalazi primenu na mestima gde su potrebne velike dužine ograda a nije potrebna ograda velike čvrstoće.
Primenjuje se na pašnjacima, voćnjacima i drugim mestima vezanim za poljoprivredu.
Na donjem delu pletiva se nalaze kocke veće gustine, gde je potrebno sprečiti prolazak životinja i štetočina, dok se na gornjem delu nalaze velike kocke gde nije potrebna tako gusta fizička barijera.

 

TEHNIČKI LISTOVI:

PUTARSKO FARMER PLETIVO

Ova vrsta pletiva izrađena je od jako cinkovane žice sa minimalnim nanosom cinka od 200g/m2, usaglašene sa evropskom normom, i visine do 1600mm.
Nalazi primenu u putarskoj privredi kao zaštita autoputeva od ulaska divljači.

Ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode kontaktirajte nas

Stara Železnička Pruga BB, Vrbica
34300 Aranđelovac, Srbija
Email: zicapromet@gmail.com
Tel: +381 34 705 095
Tel /fax: +381 34 705 096

Skeniraj i zapamti