farmer-pletivo-01

FARMER PLETIVO

Zbog izuzetno malog utroška materijala u ovom proizvodu, ovo pletivo nalazi primenu na mestima gde su potrebne velike dužine ograda a nije potrebna ograda velike ?vrsto?e.
Primenjuje se na pašnjacima, vo?njacima i drugim mestima vezanim za poljoprivredu.
Na donjem delu pletiva se nalaze kocke ve?e gustine, gde je potrebno spre?iti prolazak životinja i šteto?ina, dok se na gornjem delu nalaze velike kocke gde nije potrebna tako gusta fizi?ka barijera.
VISINA PLETIVA X BROJ HORIZONTALNIH ŽICA X RAZMAK (cm)
100 x7 x 30
120 x8 x 30
DUŽINA ROLNE 50m i 100m
DEBLJINA ŽICE (mm) 2.0 2.5