GABIONSKI KOŠEVI ZA KAMEN

Gabionski koševi za kamen se koriste kao sredstvo za spre?avanje erozije zemljišta pored puteva, vodotokova i železni?kih pruga.
Ovi koševi se pune kamenom razli?ite granulacije koji zadržava zemljište od eventualnog klizanja, odnosno obrušavanja, a istovremeno propušta vodu koja se pojavljuje usled padavina ili na mestima gde ve? postoje vodotokovi.
Gabionski koševi, u zavisnosti od dimenzija, u sebi sadrže dijafragme koje ih dele na više odeljaka ?ime se isklju?uje mogu?nost deformacije koša usled težine kamena ili eventualnih fizi?kih naprezanja.

Ova vrsta proizvoda se izra?uje od heksagonal gabion pletiva.

Gabion pletivo_2