GABIONSKI KOŠEVI ZA KAMEN

Gabionski koševi za kamen se koriste kao sredstvo za sprečavanje erozije zemljišta pored puteva, vodotokova i železničkih pruga.
Ovi koševi se pune kamenom različite granulacije koji zadržava zemljište od eventualnog klizanja, odnosno obrušavanja, a istovremeno propušta vodu koja se pojavljuje usled padavina ili na mestima gde već postoje vodotokovi.
Gabionski koševi, u zavisnosti od dimenzija, u sebi sadrže dijafragme koje ih dele na više odeljaka čime se isključuje mogućnost deformacije koša usled težine kamena ili eventualnih fizičkih naprezanja.

Ova vrsta proizvoda se izrađuje od heksagonal gabion pletiva.