GRAĐEVINSKI I ZANATSKI EKSERI

DUŽINA EKSERA 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 270
Ø 2.8 X X X
Ø 3.1 X X X X
Ø 3.4 X X X X X
Ø 4.2 X X X
Ø 5.0 X X
Ø 6.0 X X X X
Ø 7.0 X X X X X
ZANATSKI EKSERI POSEBNI EKSERI
DUŽINA EKSERA 16 20 30 35 40 TER U
Ø 1.2 X Ø 2.5 X 25 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 3.1 X 31 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 1.2 Ø 1.2
Ø 1.4 X
Ø 1.6 X X X
Ø 1.8 X X
Ø 2.0 X