GRIFOVANO PLETIVO

Pletivo sa najširom primenom kako u industriji tako i u domaćinstvima.
Proizvodi se od svetlo vučene žice različitih prečnika i otvora okaca.
Zbog svoje izuzetne čvrstoće i jačine koristi se na mestima gde su moguća velika fizička naprezanja kao sto su fizičke barijere i zaštita kao i razne vrste platformi.
Najčešće se varenjem ubacuje u već pripremljene ramove čime se postiže jos veća čvrstina.
OTVOR OKACA 20 X 20 25 X 25 30 X 30 40 X 40 50 X 50 60 X 60 ///
Ø 2.5 X X X
Ø 3.1 X X X X
Ø 3.4 X X X X
Ø 3.8 X X X X
Ø 5.0 X X