DSC_6883

GRIFOVANO PLETIVO

Pletivo sa najširom primenom kako u industriji tako i u doma?instvima.
Proizvodi se od svetlo vu?ene žice razli?itih pre?nika i otvora okaca.
Zbog svoje izuzetne ?vrsto?e i ja?ine koristi se na mestima gde su mogu?a velika fizi?ka naprezanja kao sto su fizi?ke barijere i zaštita kao i razne vrste platformi.
Naj?eš?e se varenjem ubacuje u ve? pripremljene ramove ?ime se postiže jos ve?a ?vrstina.
OTVOR OKACA 20 X 20 25 X 25 30 X 30 40 X 40 50 X 50 60 X 60 ///
Ø 2.5 X X X
Ø 3.1 X X X X
Ø 3.4 X X X X
Ø 3.8 X X X X
Ø 5.0 X X