INDUSTRIJSKE ELEKTROVARENE MREŽE
(ŠULC PLETIVO)

Industrijske elektrovarene (šulc) mreže izrađuju se od svetlovučene žice različitih prečnika, a koriste se na mnogim poljima vezanim za građevinu počev od armature za učvršćivanja betona i maltera prilikom izvođenja završnih radova (ravnajući slojevi i malterisanje zidniuh površina) pa sve do elemenata ograda na stepeništima i terasama.
Fizičke barijere na pokretnim delovima mašina se često izrađuju od ovog proizvoda.
OTVOR OKACA 25 X 50 25 X 100 50 X 50 50 X 100
Ø 2,0 X
Ø 2,5 X X X X
Ø 3,1 X X X X
Ø 3,4 X X X X
Ø 3,8 X X X X