DSC_0363

INDUSTRIJSKE ELEKTROVARENE MREŽE
(ŠULC PLETIVO)

Industrijske elektrovarene (šulc) mreže izra?uju se od svetlovu?ene žice razli?itih pre?nika, a koriste se na mnogim poljima vezanim za gra?evinu po?ev od armature za u?vrš?ivanja betona i maltera prilikom izvo?enja završnih radova (ravnaju?i slojevi i malterisanje zidniuh površina) pa sve do elemenata ograda na stepeništima i terasama.
Fizi?ke barijere na pokretnim delovima mašina se ?esto izra?uju od ovog proizvoda.
OTVOR OKACA 25 X 50 25 X 100 50 X 50 50 X 100
Ø 2,0 X
Ø 2,5 X X X X
Ø 3,1 X X X X
Ø 3,4 X X X X
Ø 3,8 X X X X