PALJENA ŽICA

Žarenjem svetlo vučene žice bez prisustva kiseonika dobijamo paljenu žicu ili kako je često nazivamo žicu za oplate (šalovanje).

Postupkom žarenja smanjuje se sadržaj ugljenika u hemijskom sastavu žice, što dovodi do smanjivanja zatezne čvrstoće (omekšavanja) i mogućnosti za lakše manipulisanje ovom vrstom proizvoda.

DEBLJINA ŽICE
TANKA PALJENA ŽICA 1.2 1.4 2.0 2.2
DEBELA PALJENA ŽICA 2.5 2.8 3.1 4.0