PLASTIFICIRANA ŽICA

Zbog svoje elastičnosti  i vodootpornosti polietilen visoke gustine(HD-PE) nalazi primenu u zaštiti pocinkovane žice.
Nanosi se navlačenjem u tankom sloju na visokoj temperaturi pri čemu dolazi do apsolutnog sjedinjavanja spoljašnje površine žice i zaštitnog sloja od polietilena.
Debljina nanosa zaštitnog sloja iznosi oko 0,04mm.
Od sada smo u mogućnosti da vam ponudimo plastificiranu žicu u komercijalnom pakovanju od 50 i 100m.
pocinkovana / pvc žica (SIROVINA)
POCINKOVANA (Ø) 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0
DS NSNOSOM PVC-a 2.6 2.8 3.0 3.2 / /