svetlo vucena zica_kotur2

SVETLO VU?ENA ŽICA U KOTURU

Svetlo vu?ena žica se proizvodi od toplo valjane žice pre?nika 5,5 mm tipa 1006 i 1008.
Stepenastom kalibracijom dobijamo pre?nik koji nam je potreban za odre?enu vrstu proizvoda.

Od svetlo vu?ene žice se proizvodi grif pletivo, šulc mreže, ekseri, panelne ograde kao i neki delovi koji se koriste u industriji igra?aka.