SVETLO VUČENA ŽICA U KOTURU

Svetlo vučena žica se proizvodi od toplo valjane žice prečnika 5,5 mm tipa 1006 i 1008.
Stepenastom kalibracijom dobijamo prečnik koji nam je potreban za određenu vrstu proizvoda.

Od svetlo vučene žice se proizvodi grif pletivo, šulc mreže, ekseri, panelne ograde kao i neki delovi koji se koriste u industriji igračaka.